PLANTACJE

Produkty wytwarzane w Stena Estate:

Mana Gea 300 Organic, Mana Gea EH Organic, Mana Gea Organic, stwórz własną oliwę z oliwek

Produkty produkowane w Rigani Estate:

Mana Gea 300 Organic, Mana Gea EH Organic,Mana Gea Organic,
Mana Gea Organic UnfilteredMana Gea Wild Organic, stwórz własną oliwę z oliwek

Produkty produkowane w Riganes Estate:

Mana Gea 300 Organic, Mana Gea EH Organic, Mana Gea Organic,
Mana Gea Organic Unfiltered, Mana Gea Wild Organic, stwórz własną oliwę z oliwek

Produkty wytwarzane w Rakitzio Estate:
Mana Gea, Mana Gea EH

 

Produkty wytwarzane w Katsouli Estate:

Mana Gea, Mana Gea EH